ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛЭН ДАНС

Удирдагчийн програм

Санхүү

ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХАЙЛТ
ҮР ДҮН
Огноо Хүлээн авагч байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2017/08/25 Цагаан-Удам ХХК 22 578 982.00 ШУТИС БАС Хичээлийн 5-р байрны Лабораторийн засварын урьдчилгаа гэрээний дүнгээр ЦАГААН-УДАМ ХХК
2017/08/28 Термотех ХХК 7 856 002.00 419 тоот лекцийн өрөөний агааржуулах тоног төхөөрөмж
2017/08/28 Люкссити ХХК 6 875 172.00 ШУТИС БАС Люкссити ХХК Хичээлийн 3-р байрны үүдний вестибль коридор засвар
2017/08/28 Баянгол авто зогсоол ХХК 24 517 600.00 ШУТИС МехТС- Хичээлийн 7-р байрны лабораторын корпусын дээвэр засварын урьдчилгаа
2017/08/29 Соолонго тамир ХХК 11 013 000.00 ШУТИС БАС Багш нарын ширээ, сандал худалдан авах
2017/08/29 Дат Консалтинг ХХК 6 776 000.00 ШУТИС МехТС-ISO 9001 зөвлөх үйлчилгээний дунд хугацааны санхүүжилтын төлбөрт
2017/08/31 СБМ ХХК рег: 2019906 5 936 925.00 СБМ ХХК рег: 2019906 2014 оны Лабораторийн барилгын дээврийн засварын үлдэгдэл тооцоо
2017/08/31 11 931 300.00 Баяр Тэтгэмжийн зардал 50%
2017/08/31 МХТСургалтын төв 25 303 600.00 Д.Баярмаа Төслийн зардлын урьдчилгаа
2017/08/31 МХТСургалтын төв 8 644 500.00 А.Алтангэрэл Төслийн зардал
2017/09/06 БСБ трейдинг ХХК 7 507 090.00 БСБ трейдинг ХХК БАТС тавилга эд хогшил авахад
2017/09/08 О.Мөнхцэцэг /хээрийн судалгааны томилолт, тээвэр шатахууны зардал/ 9 779 474.00 О.Мөнхцэцэг төсөл /"Их өлзийт"/ томилолт


Page 1 of 2