ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛЭН ДАНС

Удирдагчийн програм

Санхүү

ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХАЙЛТ
ҮР ДҮН
Огноо Хүлээн авагч байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/02/23 Харуулын тооцоо 10 500 000.00 Дорнод Монгол Эрдэс ХХК Харуулын 2 -р сарын зардалд ШУТИС нийт
2018/02/23 Харуулын тооцоо 10 000 000.00 Дэлгэрхаан-илд ХХК Харуулын 2 -р сарын зардалд ШУТИС нийт
2018/02/27 Хаан банк 5 767 909.00 2018.02 сарын сүүл цалин-багш нар
2018/02/28 Усны барилга ХХК 10 372 126.60 Усны барилга ХХК Барилгын засварын ажлын урьдчилгаа 55%


Page 1 of 1