ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛЭН ДАНС

Удирдагчийн програм

Санхүү

ЗАРЛАГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХАЙЛТ
ҮР ДҮН
Огноо Хүлээн авагч байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2017/12/26 ГСОО констракшн ХХК 16 000 000.00 ШУТИС БАС Я.Дүйнхэржав гэрээт ажлын зардал туслан гүйцэтгэгч ГСОО констракшн ХХК
2017/12/27 Ч.Натархорол 6 480 000.00 ШУТИС БАС Натархорол тэтгэврийн тэтгэмж 9 сар
2017/12/28 Хайкуалити констракшн 5 445 000.00 татах шүүгээ -ХИС
2017/12/28 Л.Баярхүү 12 960 000.00 Л.Баярхүү Өндөр насны тэтгэвэрийн тэтгэмж
2017/12/28 Н.Оюунчимэг 12 339 000.00 Н.Оюунчимэг Өндөр насны тэтгэвэрийн тэтгэмж


Page 1 of 1