ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛЭН ДАНС

Удирдагчийн програм

Санхүү

ОРЛОГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХАЙЛТ
ҮР ДҮН
Огноо Төлөгч байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2017/12/25 БСШУСЯам 9 660 000.00 БСШУСЯам-с хөдөө орон нутгийн ЕБС-ийн интернэтийн төлбөр/Эрдэмнэт/
2017/12/28 UNDP UNredd + хөтөлбөр 12 004 805.00 ойн тооллогын ажлын үдэгдэл санхүүжилт
2017/12/28 Голомт банк -мерчант гүйлгээ 10 128 759.48 Merchant haalt: 000000000051466:28-12-2017
2017/12/29 Голомт банк-мерчант гүйлгээ 20 262 637.08 Merchant haalt: 000000000051466:29-12-2017
2017/12/30 Голомт банк-мерчант гүйлгээ 7 088 596.20 Merchant haalt: 000000000051466:30-12-2017


Page 1 of 1