ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛЭН ДАНС

Удирдагчийн програм

Санхүү

ОРЛОГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХАЙЛТ
ҮР ДҮН
Огноо Төлөгч байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2017/10/30 Петровис ХХК 6 945 000.00 СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР /Я.СОДГЭРЭЛ/ НИК ХХК


Page 1 of 1