МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Хүний нөөцийн менежмент

Human Resource Management
Профессор, багшийн эрдмийн цол зэрэг нь
төгсөгчдийн сэдэв удирдагчийн тушаалд
гарах тул яаралтай оруулна уу.